Snevris Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030610-20

Fredningsnr.
31213

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Runddysse i høj. Højen ca. 1 x 15 m, med mindst 15 randsten. Intet spor ses af kammeret. Træbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rudera af en ligende Runddysse. Af Kamret er intet Stede, end ikke Sten lige paa dettes Plads; derimod staa i Rundhøjens søndre og østre Side 7 Randsten, rimeligvis endnu paa deres oprindelige Pladser. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse i Høj. Højen ca. 1 x 15 m., med mindst 15 Randsten Intet Spor ses af Kamret. Træbevokset i Skov.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse, aflang høj, kammeret er ikke bevaret. 15 randsten afgrænser højen. Mindre sænkning midt i højen fra splittet kammer. Store bøgetræer vokser hen over højen. Mål: 0,7x12x8 m. ** Seværdighedsforklaring ** Beliggende i udkant af mindre skov tæt ved skovvej. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)