Snevris Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030610-21

Fredningsnr.
31215

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 18 m l, 5,5 m br. Af kamret er 1 sten tilbage. Randsten: mod N 10, mod S 4, mod Ø 4, mod V 3. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stærkt forstyrret Langdysse, som ligger i Længderetningen VNV-ØSØ. Den er ca. 60' lang og 18' bred. 28' fra dens Østre Ende sidder en 22" lang Sten, der utvivlsomt er Endestenen i et Gravkammer, hvis Længderetning har faldet sammen med Langdyssens. I Dyssens nordre Længdeside findes endnu 10 Randsten, i dens søndre 3, og for hver af Enderne findes to. Bevoksning: 1983: Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 18 m. l., 5,5 m. br. Af Kamret er 1 Sten tilbage. Randsten: Mod N. 10; mod S. 4; mod Ø. 4; mod V. 3. Træbevokset i Skov.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse i højrest. 1 sten af kammeret bevaret. Randsten bevaret, de fleste væltede: N 10 S 4 Ø 4 V 3 Mål: 0,8x20x6 m. ** Seværdighedsforklaring ** Ikke særlig seværdig langdysse beliggende svært tilgængelig i skov. Bevoksning: 1983: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)