Kragedyssen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030610-22

Fredningsnr.
322110A

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Jættestue i høj, "Kragedyssen". Højen er 2 x 19 m. Af jætte- stuen ses kun nogle store dæksten. Tæt bevokset med krat i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En med Slaaen tæt bevoxet Høj, ca. 7' høj og 65' i Diam; op ad dens vestre Side og paa dens Top ligge nogle meget store Sten, dog næppe i Orden, og langs dens Fod talrige Knoblinger. Maaske fra Stenalderen. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue i Høj, "Kragedyssen". Højen er 2 x 19 m. Af Jættestuen ses kun nogle store Dæksten. Tæt bevokset med Krat i Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Kragedyssen". Jættestue i høj, 2,6 x 20,0 x 16,0 m. Høj, 1,8 m. høj. I toppen af højen ses 4 overliggere samt toppen af 4 bæresten. Mod Ø ses toppen af gangstenene. Tæt bevokset med tjørnekrat. Signaturen omkring "Kragedyssen" er forkert. "Kragedyssen" ligger i ager, frugtplantagen N for markvejen. ** Seværdighedsforklaring ** Beliggende monumentalt, men er vanskeligt tilgængeligt. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Flot beliggende jættestue.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)