Birkendegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030610-24

Fredningsnr.
32219A

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer, bestående af 2 sidesten, 1 tærskelsten, 1 over- ligger, skredet ned. Ringe jordhøjning. I ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af et fritstaaende Gravkammer; af dette er kun to Sten samt den afvæltede Overligger bevaret, Kammerstenene ca. 4' lange og høje, Overliggeren 7 1/2' lang, 5'4" bred og ca. 2' tyk. Talrige større og mindre Sten, enkelte maaske Rester af de andre Kammersten, ligge ved Mindesmærket. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, bestaaende af 2 Sidesten, 1 Tærskelsten, 1 Overligger, skredet ned. Ringe Jordhøjning. I Ager.

1969 Museal besigtigelse
Journal nr.: 657/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
10 skålformede fordybn. på dækstenen. 3 på bæresten.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer i høj, 2,1 x 7,0 x 6,5 m. Høj, 1,6 m. høj. "Glohøj" 3 stående, 2 væltede bæresten, 1 overligger skredet ned. Dyssekammeret er beliggende ved foden af punktet "Glohøj". Gamle bunker af marksten smidt ind i kammeret - ikke påtalt p.g.a. dyngernes "ælde". ** Seværdighedsforklaring ** Vanskeligt tilgængelig midt på mark. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)