Birkendegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030610-28

Fredningsnr.
322139

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Stenkiste på Overdrevsbakken bestående af 3 bæresten i hver side og een i hver ende, dannende et 2,0 m langt, og 0,4 m bredt og 0,6 m dybt kammer; 2 dæksten, hvoraf den sydøstlig- ste er forskubbet mod syd.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet Høj. Bevoksning: 1983: Græs

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkiste på Overdrevsbakken, bestående af 3 bæresten i hver side og 1 i hver ende, dannende et et 2 m langt, 0,4 m bredt og 0,6 m dybt kammer; 2 dæksten, hvoraf det sydøstligste er forskubbet med syd. @ J. 526/52 om fredningen.

1952 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenkiste i høj, 1,4 x 11,0 x 11,0 m. I toppen af højen en 4 x 6 m. lang og 1 m. dyb sænkning. En stor flad sten, 1 x 0,5 m. og 20 cm. over overfladen, ses midt i sænkningen. De øvrige sten fra kisten kunne ikke erkendes ved genbesigtigelsen. Hele gravkammeret i den grad næsten helt fyldt op med marksten, at stenkistens heller ikke kunne erkendes. En af bunkerne var nye; jord sås mellem stenene og tydeligt traktorspor var "pløjet" ned i højen. Ejeren har lovet at fjerne stenene inden 1. oktober d.å. 07.12.1983: Skaden er udbedret; markstenene er fjernet. ** Seværdighedsforklaring ** Svært tilgængelig høj med stenkiste. Beliggende monumentalt på toppen af høj bakke. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højt beliggende med vid udsigt.

Litteraturhenvisninger  (0)