Toppenhat
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Kalundborg

Sted- og lokalitetsnr.
030610-32

Fredningsnr.
32212

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Toppenhat". 2 x 20 m. Træbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En med Tjørn bevoxet lav Høj. Ikke nærmere beset paa Grund af Sæd. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Toppehat", 2 x 20 m. Træbevokset i Ager.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Toppenhat" Høj, bevokset med egetræer og tjørnekrat. Større bunker af marksten smidt op på højen. Flere må være af nyere dato, idet der endnu sidder jord på stenene. På toppen gammelt "anlæg" i hesteskoform dannet af marksten; kvas og brænde lagt hen over. Ejeren har lovet at fjerne stenene inden 1. oktober d.å. Skader udbedret; marksten fjernet. Anlægget på toppen var ikke omfattet af aftalen og "hulen" var ikke fjernet. ** Seværdighedsforklaring ** Vanskeligt tilgængelig jordhøj.. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Lav høj med gamle ege.

Litteraturhenvisninger  (0)