Snehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030702-3

Fredningsnr.
31236

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 1501 f.Kr.)

Enkeltfund, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
2014: Skal omtinglyses på korrekt matrikel. Samtidig ændres fredningen til: Rest af oprindeligt stor høj, Snehøj. Højen er ca. 6 m høj og 30 m i diameter. Der er en kvart- til halvcirketformet, stejl indgravning i den nordøstlige del. Den nordlige del af vestsiden er ligeledes stejlt afgravet. Den sydlige del af højen er velbevaret. I dyrket mark, bevokset med krat og mindre løvtræer. ******************************************** Tidligere beskrivelse tinglyst 1942-03-31 på matr.nr. 12e Gislinge By, Gislinge: Vestlige del af "Snehøj", stor høj, opr. 6 x 30 m. Hele østlige halvdel og centralpartiet bortgravet. Også vestsiden noget forgravet.
Undersøgelsehistorie  (9)
1889 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
18' høi, N.- S. 95' i Diameter. Mere end den østl. Halvdel er bortgraven; heri fandtes en stor Stenkiste, og Bronzesagerne B 4251-59, og Sagerne A 9614-15. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1889 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1889 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vestlige Del af "Snehøj"; stor Høj, opr. 6 x 30 m.; Hele østlige Halvdel og Centralpartiet bortgravet; ogsaa Vestsiden noget forgravet.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Snehøj" (større højrest) Højen er bedst bevaret mod SV og S, hvor den er jævnt rundet. Mod Ø, NV og N er der i ældre tid gravet ind til midten , så den fremtræder som en aflang kam i N-S'lig retning i den nordlige halvdel. Set fra S (landevej) ser den nogenlunde intakt ud. Kunne ved pleje/restaurering blive ***. Mål ca. 6 x 30 x 30 m. Højen ligger lidt mere mod SV end det fremgår af kortene. Især forover fremtræder siderne uden vegetation, burde tildækkes og -såes, så der ikke dannes erotionskløfter. Der findes en overpløjet høj ca.10 m mod SV, mål ca. 0,8 x 20 x 20 m. Højt i terræn, omtrent 50 m fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj (rest), på mindre bakke, vidt udsyn. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)