Hagested Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030703-19

Fredningsnr.
30244

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Rund høj med uregelmæssig overflade, 2 x 15 m. 1 randsten i NNV. I skovkant.
Undersøgelsehistorie  (9)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lille Høi, afgraven imod Vest. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 m.; den vestlige Halvdel overpløjet og udjævnet, over Midten gaar et højt Dige, der har deformeret Højen stærkt; den østlige Del med høje Træer.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. C-fredning Højen måler ca 2 x 15 x 15 m, ser højere ud, da den ligger på mindre bakketop. Der går et gammelt stengærde tværs over højen, ca 1/3 fra V-siden (ikke på midten). Det ser ud til, at højen er nogenlunde velbevaret, trods ældre afgravninger eller skred, hvad der giver den en uregelmæssig overflade. Øst for diget er den bevokset med gamle løvtræer og vest herfor med græs og mindre buske. Under løvtræerne er den delvist uden vegetation. Der ligger en enkelt større sten NNV for højen, fra fodkrans?? Placeret ca 20 m fra allee, ca 1 km fra offentlig vej. Ret højt i terræn, vidt udsyn mod V, hvor der muligvis er flere overpløjede høje på bakketoppene. Fredningsværdig p.g.a. tilstand og beliggenhed. Ejeroplysning på skemaet. ** Seværdighedsforklaring ** Høj i skovbryn, med vidt udsyn til åbent land. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2656
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Rund høj med uregelmæssig overflade, 2 x 15 m.1 randsten i NNV. I skovkant.

1985 Tinglysning
Journal nr.: F53-2656
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)