Maarsø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030703-23

Fredningsnr.
31242

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4 x 28 m. Nordsiden lidt afgravet; over vestsiden lav vold. 31 randsten ses.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En hvælvet Høi, 12 1/2' høi; V.-Ø. 88' og N.-S. 82' i Diameter. Den er afgraven i den nordlige Side, og over Høiens vestlige Del løber en smal Vold (som et gammelt Skjel?). Ved Foden ere 39 Randstene synlige. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 28 m.; Nordsiden lidt afgravet, om Vestsiden en lav Vold. 31 Randsten ses.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højen måler 4 x 28 m, ser regelmæssig hvælvet ud, men tæt buskads vanskeliggør iagttagelse (slåen og vildrose). Mod V og N ses ialt 31 store randsten, ingen mod Ø og S. Højen ligger forholds frit i et åbent landskab, vidt udsyn. Omtrent 700 m til offenlig vej. På skråning ned mod Mårsø Enghave. Den omtalte vold mod V kunne jeg ikke se (dækket af vegetation ?) ** Seværdighedsforklaring ** Stor velbevaret høj, i et åbent landskab. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)