Ny Hagested

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030703-25

Fredningsnr.
31241

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 5 x 24 m. Over den sydlige fod et skeldige.
Undersøgelsehistorie

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En smuk Høi i Skjellet imod Fæstegaarden Matrno.4, paa hvilken en lille Del af den sydlige Fod ligger. 16 1/2' høi. V.-Ø. 72' i Diameter. Kjøbt til Fredningslysning. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 5 x 24 m.; over den sydlige Fod et Skeldige.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højen måler ca.5 x 24 x 24 m og har en noget uregelmæssig form, da der er et stort skeldige i Ø-V'lig retning ca. 1/3 fra S-foden. Der er nedslidte stier op ad højsiden og naturlig erosion ? under store løvtræer, hvor der ikke er bunddækkende vegetation. Flere ræve ? grave og ældre kreaturskader. Omtrent 5 m Ø. for højfod er der plantet graner på et rektangulært stykke, mellem høj og Højgård, alder ca. 15-20 år. Højen kunne ved pleje blive *** Den ligger umiddelbart N for markvej og 100 m fra offentlig vej, ret højt i et bakket landskab på hæld mod Gislinge å - og Tuse å-dalene. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, højt i terræn. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum