Stokkebjerg Skov
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030704-4

Fredningsnr.
322219

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tokamret langdysse, 33 x 8 m. Nordlige kammer smalt, af 3 bære- sten og 1 tærskelsten. Sydlige kammer af 3 bæresten og dæksten. Ingen randsten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stærkt beskadiget, tokamret Langdysse. Retn.SN.t.Nv.- S.t.Sø, 100' lang, 25' bred. Alle Randstene ere flyttede; kun en 6 3/4' lang Randsten ligger et Stykke fra denSnordl. Ende. Jordhøien er bevaret. 21' fra den nordlige Ende: Et kisteformet Kammer, Retningen V.t.Sv.-Ø.t.Nø; det bestaar af 1 Sten paa hver Side, 1 Endesten mod Ø. og en lavere (2' lavere) Endesten imod V. Endestenene staa imellem Sidestenene. Ingen Dæksten. Indvendig: 6 7/12' langt, 3 2/3' - 4 1/4' bredt og 4' høit. Fra den sydlige Endesten staa 2 Gangstene i Flugt med hinanden paa en 3' lang Strækning. Et kisteformet Kammer, Retningen N.-S. Det bestaaer af 2 store Sidestene og den sydlige, 1 3/4' lavere Endesten, som er 2' tyk. Den norlige Endesten mangler. Den 8' lange Dæksten er væltet til Siden. Indvendig er Kamret: 7 5/12' langt paa den vestl. og 9 1/12' langt paa den østlige Side, 2' - 2 3/4' bredt og 6' høit. Syd for Tærskelstenen er der en Gang, som paa den østl., 4 3/4' lange Side bestaaer af 2 Stene og paa den vestl. Side (2 5/12' lang) af 1 Sten. Gangen er indvendig 1 5/6' - 2 1/6' bred. Bevoksning: 1983: Græs

1939 Museal restaurering
Journal nr.: 334/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Restraureret 1939.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tokamret Langdysse, 33 x 8 m.; nordlige Kammer smalt, af 3 Bæresten og 1 Tærskelsten; sydlige Kammer af 3 Bæresten og Dæksten. Ingen Randsten.

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse med to kamre og jordhøj bevaret, 2,1 x 37,3 x 8,2 m. Langhøjen 1,25 m. høj. Langhøjen orienteret ca. NV-SØ. SØ-kammer, 5 m. langt og 2,7 m. bredt: 2 bæresten. 1 karmsten. 3 gangsten. 1 overligger på plads (ingen skålgruber erkendelige). NV-kammer, 3,8 m. langt og 2,3 m. bredt: 3 bæresten. 1 tærskelsten. 2 gangsten. Ingen overligger. 1 væltet randsten i NV-ende og i V-lige langside. ** Seværdighedsforklaring ** Langdyssen, der er ret velbevaret, ligger i skov lige ud til amtsvejen. Rasteplads lige N for. Bevoksning: 1983: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Seværdig langdysse.

Litteraturhenvisninger  (0)