Gravshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030705-1

Fredningsnr.
302410

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3024-10, 11. Tingl.: 26/3 1932 Gdr. Hans Pedersen og hustru, Tobjerggaard. Diplom "Gravshøj", 4 x 28 m. Lille afgravning af nordsiden; mindre sænkninger i siderne mod Ø. og V. Enkelte randsten ses.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Gravshøi"; imod V. og Syd ere to Fordybninger. 14 1/6' høi. Diameter V.- Ø. 72', N.- S. 62'. Foreslaaede fredlyste [sb.1-2] ved Enkens Død. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Gravshøj", 4 x 28 m. Lille Afgravning af Nordsiden; mindre Sænkninger i Siderne mod Ø. og V. Enkelte Randsten ses.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højen måler ca 4x20x20 (ikke 28 m) med velbevaret fod indenfor 4-kantet afpløjet område. Den er forholdsvis regelmæssigt hvælvet og der er enkelte mindre dyregange/reder. Der ses enkelte randsten mod S 2 med 1 ovenover (et gærde?) mod N 1 og SSV 2. Der er enkelte marksten ved højfod, bad ikke om at få det fjernet p.g.a. randsten. Stor høj, vidt udsyn fra toppen. Ca 150 m til vej. Ejer: se 3024.11. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, nær anden, ret højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)