Dragehøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030705-2

Fredningsnr.
302411

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3024-10, 11. Tingl.: 26/3 1932 Gdr. Hans Pedersen og hustru, Tobjerggaard. Diplom. "Dragshøj", 27 x 17 m. Øst- og sydsiden noget afgravede. I syd- siden ses 2 sten.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
11' høi. Diameter V.- Ø. 45', N.- S. 49'. I Høiens sydl.Side staa en lille Kiste af 2 Sidestene og 2 Endestene; den sydl.Sidesten ligger paa Fladen; den ligner et Gravsted fra Stenalderen. Indvendig: V.- Ø. 4 3/4' lang, 1 1/12'- 1 1/4' bred. Foreslaaede fredlyste [sb.1-2] ved Enkens Død. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Dragshøj", 2,7 x 17 m.; Øst- og Sydsiden noget afgravede. I Sydsiden ses 2 Sten.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dragshøj (Dragehøj på 4 cm kort). Højen måler ca 4x17x17 m med lidt uregelmæssig hvælvning, ret stejl side mod Ø og en ældre indgravning fra S. Heri ses lidt under højtoppen 1 aflang bæresten i Ø-V'lig retning og 1 kortere i N, antagelig fra dyssekammer og 1 afvæltet dæksten? lidt S herfor ned ad siden, min.mål ca 1,2 (stenen kan mærkes i denne længde) x 0,5 m bred. Højen er 4-kantet afpløjet (mål angivelse på 27 m må være forkert, højfod velbevaret). Den ligger nær anden stor høj, dog indenfor et "cirkulært" sommerhusbyggeri, fra toppen dog udsyn over fjorden. Sommerhuse udenfor 100 m' zonen, kun gården indenfor. Ligger i dyrket mark. . ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, nær anden høj, højt i terræn. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)