Uglerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030705-15

Fredningsnr.
302412

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/11 1891 Hofjægermester C.H. Grevenkop-Castenskiold til Hørbygaard Dyssekammer af 4 bæresten og 1 dæksten.
Undersøgelsehistorie  (10)
1882 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et stort, firkantet, fritstaaende Stenkammer. Retning N.- S. med Indgangsaabning i S.Sv. (2 1/4' bred). Det Bestaaer af 4 Sidestene og en 9' lang, 7' bred, 2 1/2' tyk Dæksten. Indvendig: 6 5/12' langt, 4 1/3' bredt, 3' 7 1/2" høit ( noget jordfyldt). Udenfor Indgangsaabningen ligger en stor Sten, som vistnok har lukket for Aabningen. I Fæstebrevet (thinglæst 4/9 1845) staaer i " 5:..." den tæt ved Gaarden værende store Stendysse, der antyder et Oldtids Mindesmærke, er Fæsteren forpligtet til stedse at lade uforstyrret og conservere i dens nuværende Stilling".

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 4 Bæresten og 1 Dæksten.

1949 Privat opsamling
Journal nr.: 714/49
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1949 Genstand givet til museum
Journal nr.: 714/49
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Herfra Fund af Flintøkser, tilgaaet Museet i 1949.

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udateret og usigneret prospekt.

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer. Omtrent 5-sidet kammer med åbning mod S. Mod V 1 stor bæresten, 1 mod N og 2 Ø og 1 væltet indgangssten mod SV. 1 stor dæksten. Kamret måler ca 2x1,5 m og nu 1,3 m højt indvendigt, højde 2,4 m x 5 x 4 m totalt. I dyssekamret ligger en større halmdynge og ca 0,5 m fra dyssen mod S er en bålplads sat af mursten. De nævnte affaldsdynger af byggemateriale er ikke fjernet endnu. Der ligger iøvrigt noget kvas og marksten op ad bæresten og nær dyssen. Der er ingen højrest. Den ligger ca 10 m syd for gårdens ladebygning for enden af køkkenhave ved markskel mod S, på en større ret jævn flade. Omtrent 30 m til offentlig vej, hvor der er parkeringsmulighed for lille bus. Kunne ved pleje blive ***. Jeg tog ikke ind på gården, da jeg kom i middagspausen. 13/11-83 talte jeg med konen på gården og bad om at få fjernet affald, bålplads og halm i kamret inden årets udgang+gav kopi af fredningsloven og gjorde opmærksom på § 50+53. Lovede at sørge for det. . ? ved påtale og pleje. ** Seværdighedsforklaring ** Stort dyssekammer, på ret jævn flade, vidt udsyn mod S.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)