Uglerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030705-7

Fredningsnr.
30248

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3024-8,9 Dyssekammer, hvoraf 3 bæresten (1 sidesten, 2 endesten) og en del af dækstenen er bevaret.
Undersøgelsehistorie  (8)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse, Sv.- Nø. 62' lang, 23' bred. c. 20' fra den østl. Ende et sløifet Kammer. Randstene: I den nordlige Side: 9. I den sydlige Side: 2. I den østlige Ende: 2. I den vestlige Ende: 2. Ialt: 15. Bevoksning: 1983: Græs

1932 Museal udgravning
Journal nr.: 123/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1932 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: 123/32
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, hvoraf 3 Bæresten (1 Sidesten og 2 Endesten) og en Del af Dækstenen er bevaret.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse. Dyssekammer i højrest, der måler ca 0,5x4x4 m, kantet afpløjet. Kamret ligger i NØ-SV'lig retning og har 1 stor lang bæresten mod SØ, 1 kort mod NØ+SV (ingen mod NV) hvor der ses flere små/store sten, antagelig marksten, også i kamret. Indre mål ca 1,4x0,8? Dækstenen ser lille ud i forhold til bæresten, måske en rest af en større (sprængt i stykker tidligere). I og ved kamret var der store ældre rævegrave. Dæksten rager ca 0,8 m over terræn. Den ligger ca 10 m fra markvej, ca 350 m fra offentlig vej, på skråning ned mod Lammefjord. Ejer fortalte, at han havde smidt nogle sten i dyssen, da bærestenene var ved at skride p.g.a. rævegrave. Bad ham undlade dette fremover, og lade de nuværende sten ligge (ses kun når man er helt henne ved dyssen). Ejer: se 3024.9 ** Seværdighedsforklaring ** Dysse ret lavt i terræn, vidt udsyn også til andet fortidsminde. Bevoksning: 1983: Græs

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Uglerup; stenalder; 123/32; A35143-45.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)