Hestehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030705-8

Fredningsnr.
30249

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort for 3024-8,9 Tingl.: 26/3 1932 Gdr. Laurits Madsen og hustru, Kragebæk- gaard. Diplom Hestehøj, 4,5 x 29 m. Sydsiden uregelmæssig afgravet. Foden opskåret mod N. og NØ.
Undersøgelsehistorie  (8)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stor Høi, hvis sydl. Side er bortgraven; her fandtes en Stendynge og deri et Bronzesværd. 90' i Diameter V.- Ø., 11 1/3' høi. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Hestehøj", 4 1/2 x 29 m.; Sydsiden uregelmæssigt afgravet; Foden opskåret mod N. og NØ.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hestehøj. Højen måler ca 4,5x29x21 (i Ø-V'lig retning). Sydsiden afskåret tidligere og har nu en tilgroet stejl brink. Der er enkelte ældre dyregange, og højen er meget uregelmæssig, dog hindrer vildrosebuskads nærmere iagttagelser. Der ligger en større gødningsbunke lige N og S for højen og mod S er der lagt enkelte cementsten ned i nogle traktorspor? ca 4 m fra højfod. Ejer sagde, det var for at få jævnet og siden få det til at gro omkring højen. Han lovede at lade være med at lægge flere byggematerialer og være forsigtig, når gødningen skulle fjernes her i vinter. Den ligger ud til markvej, ca 250 m til offentlig vej, ret højt på bakkehæld ud til Lammefjord. Der ligger antagelig en overpløjet høj i havens NV-hjørne til stuehus. . ** Seværdighedsforklaring ** Større høj, ved ådal ud til Lammefjord. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)