Uglerup Huse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030705-17

Fredningsnr.
302414

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Rundhøj, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort for 3024- 14,15 2 sammenhængende høje, helt ødelagte; kun mindre stejlt af- gravede rester tilbage. Tinglyst tekst 1985: Høj, 3 x 15 x 15 m, uregelmæssig overflade. I ager.
Undersøgelsehistorie  (11)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To [sb.17-18] jævnsides Liggende Jordhøie; den nordlige [sb.17] 47', den sydl. [sb.18] 49' i Diameter N.- S. De ligger paa en Skraaning, saa at den østl. Side er 8' og 10', den vestl. 12' og 14' høi. Endel afgravede. Bevoksning: 1983: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1895 Museal udgravning
Journal nr.: 233/95
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 sammenhængende Høje [sb 17-18], helt ødelagte; kun mindre, stejlt afgravede Rester tilbage.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj (ene af 2 tætliggende). C-fredning. Højen har en meget uregelmæssig overflade, med spor af ældre gravninger/kreaturbeskadigelser både i siden og toppen. Mål ca 3x15x15 m. Der er lagt en lille stendynge ved højfod mod V og rammet 1 jernstang ned i toppen. Den ligger umiddelbart N for 3024.15. Begge er rektangulært afpløjet og ligger på kanten af bakketop med skråning ned mod S, vidt udsyn. Ejer fortalte, at højene var udgravet af Nationalmuseet før fredningsloven. Han havde selv tilplantet højene, da jorden skred i regnvejr. Omtrent 30 m fra landevej. Kunne ved pleje blive **. . (Havde en lille flintsamling fra marken.) Mål: 3x12x12 m. ** Seværdighedsforklaring ** 2 høje, højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1983: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1985 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Tinglysning
Journal nr.: F53-2645
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2645
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj 3 x 15 x 15 m, uregelmæssig overflade. I ager.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)