Uglerup Huse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030705-18

Fredningsnr.
302415

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort for 3024- 14,15 2 sammenhængende høje, helt ødelagte; kun mindre stejlt af- gravede rester tilbage. Tinglyst tekst 1985: Høj, 2 x 10 x 10 m af uregelmæssig form. I ager.
Undersøgelsehistorie  (12)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To [sb.17-18] jævnsides liggende Jordhøie; den nordlige [sb.17] 47', den sydl. [sb.18] 49' i Diameter N.- S. De ligger paa en Skraaning, saa at den østl. Side er 8' og 10', den vestl. 12' og 14' høi. Endel afgravede. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1895 Museal udgravning
Journal nr.: 233/95
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En husmand i Uglerup var i 1895 begyndt at sløjfe de to tætliggende gravhøje sb.17-18. Hofjægermester Grevenkop-Castenskiold på Hørbygaard Gods, som jorden hørte under, fik imidlertid dette arbejde standset, og i et brev opfordrede han Nationalmuseet til at foretage en undersøgelse af de to høje, hvilket kaptajn A.P. Madsen gjorde senere samme år. I bunden af den sydlige høj (sb. 18) fandtes en grav fra ældre bronzealder, dækket af en dynge håndstore sten. Under stendyngen var et hulrum, der var opstået ved, at den oprindelige egekiste var rådnet bort. Imellem stenene var et tyndt lag tang, som har været pakket omkring kisten. I graven fandtes resterne af et skelet, liggende med hovedet i vest, et bronzesværd og to fragmenterede bøjlenåle, ligeledes af bronze og utivlsomt anvendt til at holde den dødes klædedragt sammen. Endvidere afdækkedes en del af højens omgivende stenkreds, og i toppen af den fandtes to urnegrave, som er gravet ned i højen i den yngre bronzealder eller i jernalderen.

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 sammenhængende Høje [sb 17-18], helt ødelagte; kun mindre, stejlt afgravede Rester tilbage.

1983 Museal grafisk eller digital dokumentation
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj (ene af 2 tætliggende). C-fredning. Højen måler ca 2x10x10 m og har en meget uregelmæssig form efter gamle gravninger/kreaturhold. Fra SV er der i ældre tid ført trappetrinssti (af træ) op ad højen til top. I sydenden er der bygget en mindre træhytte ind i højen (til en ca 1 m høj brink, antagelig 1/4-1/5 ind i højen. Hytten er af ældre dato (ejer sagde fra 1927), men meget velholdt og brugt som lysthus). Beliggende som 3024.14 og samme forhold. Ejer sagde, at han tidligere havde brugt huset som hønsehus og netop havde sat det der, for at højfoden ikke skulle skride. Han havde også forsøgt at sætte en flagstang nær hytten, men var stødt på sten og opgav det så. Han fortalte, at han havde fået en tilladelse af Nationalmuseet + overfredningsnævnet til at hytten måtte være på stedet i hans tid, papirer herom skulle være på Holbæk museum. Jeg har ikke kontrolleret dette - han lød troværdig. Skuret ses ikke fra offentlig vej (mod N), næsten dækket af vegetation, selv på denne årstid, men er synlig fra SV. Synes højen er fredningsværdig, især p.g.a. markante beliggenhed. ** Seværdighedsforklaring ** 2 høje, højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1985 Tinglysning
Journal nr.: F53-2645
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2645
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj 2 x 10 x 10 m af uregelmæssig form. I ager.

1985 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)