Kastrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030705-22

Fredningsnr.
30247

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 10/12 1891 Niels Jespersen; fredningen tiltrådt af hofjægermester C.H. Grevenkop-Castenskiold til Hør- bygaard Diplom Afmærkn.: MS 1893, ved Petersen, Ny Sonnerup. MS sprængt (J. nr. 12/39). Ny MS opsat 1938 (Thor- vildsen) Høj, 4,5 x 16 m. Noget afgravet ved foden. I NØ.-siden et lille stengærde.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En hvælvet Høi. I den nordøstl. Side er sat et lille Gjærde; afgraven noget i Foden; 13 1/2' høi. V.- Ø. 49' i Diameter, N.- S. 55' i Diameter. Foreslaaet fredlyst. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 1/2 x 16 m. Noget afgravet ved Foden. I NØ-Siden et lille Stengærde.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højen er i dyreindhegning, beskrevet på afstand. Den er set fra N-Ø-SØ, gennem hækken og ser intakt ud, mål antagelig som beskrevet 4,5x16x16 m. mod NØ ses et stengærde og mod SØ ses randsten(?) og enkelte marksten. Jeg har ikke rettet henvendelse til ejer. Højtop og sider er ret tilgroet med træer og buske, foden er tilsyneladende afgræsset. Den ligger ca 225 m fra landevej, meget højt i terræn på en mindre bakke ved skråning ned mod lammefjorden. ** Seværdighedsforklaring ** Stor tilsyneladende velbevaret høj, højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)