Mælkehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030705-27

Fredningsnr.
302417

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Højrest 8 x 12 m, 1 m høj. Stejlt afgravet til alle sider. Tinglyst tekst 1985: Høj af uregelmæssig form, 2 x 12 x 8 m. 2 større sten i nordsiden. I ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Levning af en Høi, hvori stod et Stenkammer, som indeholdt Skeletter og Stensager. Bevoksning: 1983: Græs

1891 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, 8 x 12 m., 1 m. høj, stejlt afgravet til alle Sider.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mælkehøj. C-fredning. Højrest, mål ca 2x12x8 m i NV-SØ'lig retning. Den er noget uregelmæssig, med nærmest spidsoval grundplan og en lille flad topflade. Der ligger 2 større sten op ad højsiden mod N i Ø-V'lig retning (fra kiste antagelig), in situ?? Den liggger ca. 200 m fra offentlig vej, hvor der er mulighed for parkering af mindre bus. Høj placering ved bakkehæld mod SV-S, vid udsigt. Jeg synes den er fredningsværdig, da der er en hel del tilbage af højen og den ligger så højt og markant i landskabet. ** Seværdighedsforklaring ** Større højrest, højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1983: Græs

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2657
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj af uregelmæssig form, 2 x 12 x 8 m. 2 større sten i nordsiden. I ager.

1985 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Tinglysning
Journal nr.: F53-2657
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)