Mælkehøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030705-27

Fredningsnr.
302417

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)
Fredningstekst

Højrest 8 x 12 m, 1 m høj. Stejlt afgravet til alle sider. Tinglyst tekst 1985: Høj af uregelmæssig form, 2 x 12 x 8 m. 2 større sten i nordsiden. I ager.
Undersøgelsehistorie

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Levning af en Høi, hvori stod et Stenkammer, som indeholdt Skeletter og Stensager. Bevoksning: 1983: Græs

1891 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, 8 x 12 m., 1 m. høj, stejlt afgravet til alle Sider.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mælkehøj. C-fredning. Højrest, mål ca 2x12x8 m i NV-SØ'lig retning. Den er noget uregelmæssig, med nærmest spidsoval grundplan og en lille flad topflade. Der ligger 2 større sten op ad højsiden mod N i Ø-V'lig retning (fra kiste antagelig), in situ?? Den liggger ca. 200 m fra offentlig vej, hvor der er mulighed for parkering af mindre bus. Høj placering ved bakkehæld mod SV-S, vid udsigt. Jeg synes den er fredningsværdig, da der er en hel del tilbage af højen og den ligger så højt og markant i landskabet. ** Seværdighedsforklaring ** Større højrest, højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1983: Græs

1985 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj af uregelmæssig form, 2 x 12 x 8 m. 2 større sten i nordsiden. I ager.

1985 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.