Hørbygaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030705-33

Fredningsnr.
30245

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4 x 25 m. Lidt affladet top. Velbevaret. Tjørnekrat.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En kratbevoxet Høi. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 25 m.; lidt affladet Top, velbevaret. Tjørnekrat.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Høj 4x25x25 m, rundet og hvælvet med en svag aflang fordybning i toppen og lidt ned mod Ø, fra ældre gravning/færdsel? Nu en trampet sti op ad højside mod SV. Bevokset med ældre løvtræer og buske, samt nælder og mos. Den ligger ca 200 m fra skovvej og 1,3 km fra offentlig vej, meget højt på en skovbevokset græsås, vidt udsyn. Kunne ved pleje bliv ***, den ligger i skovbryn. Omtrent 5 m Ø herfor er en mulig højrest mål ca 1x25x25 m, bevokset mod Ø, selv om kodekortet kunne tyde på en højrække til og med Baunehøj?? Ejer: se 3024.6 ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, på ås, vidt udsyn. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)