Egehusstenen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030705-37

Fredningsnr.
302413

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/11 1891 Fæsteren, Frederik Christian Kryder; fred- ningen tiltrådt af hofjægermester C.H. Grevenkop- Castenskiold til Hørbygaard. Sølvbæger Egehusstenen, dyssekammer af 5 bæresten, 2 gangsten og 1 dæk- sten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et Gravkammer, bestaaende af 5 Sidestene og en stor Dæksten. Indvendig 7 5/12' langt N.t.Nv.- S.t.Sø., 5 7/12' bredt og 4 3/4' høit; i Gangaabningen 2 1/6' bredt. En Gang af en Sten paa hver Side udgaaer fra Kamrets s.s.ø. Ende, den er 2 3/4' lang og 2'-2 1/6' bred. Kammer og Gang udgravedes ifølge Eierens Ønske af mig d. 22 August 1891, herom henvises til Beretningen i Museets Arkiv. (Mus. A 10868-A 10878). Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1891 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Egehusstenen", Dyssekammer af 5 Bæresten, 2 Gangsten og 1 Dæksten.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse, Egehus stenen. Velbevaret dysse i mindre høj. Højen måler ca 1,4x10x10 m og kamret ligger omtrent i midten. Dyssen er omtrent 6-sidet med 2 bæresten mod Ø, 2 V, 1 N og 1 større dæksten med revne og et afflækket stykke mod SV. Måske fare for nedstyrtning? 2 gangsten mod S. Der er rester af tørmur. kamret måler ca 1,9x1,4x1,3 m højt indvendigt. Dækstenen rager ca 1 m op over højside. Højen består tilsyneladende af større sten (hovedstore og mere), frilagt flere steder p.g.a. erosion. Der vokser enkelte større løvtræer på højen, og der er lidt hyld i gangen. Gav ejer tilladelse til af fjerne hyld og mindre buskads, dog uden at grave rødder op. Ejer var interesseret i en gang (inden for en overskuelig årrække) at udvide gården med en tilbygning (avlslænge) vest for den nuværende. Den ville da komme til at ligge inden for 100 m' zonen (ca. 90 m?), men Ø for det levende hegn og allee, der fører op til gården. jeg mener ikke, det vil skade den landskabelige virkning, men gjorde ham opmærksom på §53 og gav ham kopi af fredningslov og adr. på Holbæk museum og Fredningsstyrelsen. Han blev klar over, at han skulle og kunne søge dispensation. Ejer fortalte, at der var fundet en slebet flintøkse nær dyssen for et par år siden. Omtrent 60 m fra indkørsel og 275 m til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret dyssekammer, højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)