Markeslev

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030705-39

Fredningsnr.
302416

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Fr.nr. 3024:16 Dysse med højning, 0,8 x 8 x 8 m. 2 bæresten i øst, 1 i nord og 3 i vest. Kammerets indvendige mål 1,8 x 0,8 m. I have
Undersøgelsehistorie

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
4 Sidestene af et Kammer. Ifølge Pastor Jensenius Indberetning af 1809 skal Kamret have bestaaet af 7 Stene.

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Dysse; kun 2 Bæresten paa Plads, flere andre spredte paa lille Højrest.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysserest. C-fredning. Diffus højrest, mål ca 0,8x8x8 m. med antagelig 3 sten in situ. 2 bæresten Ø (ene flækket), 1 N og flere mod V længderetning NV-SØ, indre mål ca 1,8x0,8 m. Stenene rager ca 0,6 m op over terræn. Der står en kompostholder ca 0,5 m fra bæresten, og der er bygget en røg?ovn ind i kisten mod S, består af cementrør og hovedstore sten . Jeg har ikke bedt om at få det fjernet, bør foretages af fagfolk. Jeg lagde en seddel til ejer, om ikke at lave mere ved dyssen fremover. Dyssen ligger ved skel i sommerhusbebyggelse, traf ingen beboere. På postkassen stod: . Der var intet bynavn eller beboere andre steder. (En vej V for grundene hed Damgårdsvej). På højen var bla. plantet vedbend, der dækkede den vestlige halvdel. Den 19/10 talte jeg med ejer i tlf. (via Holbæk museum) og aftalte, at lade højen være som den er uden ændringer i nuværende tilstand - men ikke fremover sætte mere ved højen eller ændre den. Ejer var glad for mindesmærket og selv interesseret i at bevare det.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.