Tornved Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030706-3

Fredningsnr.
32231

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Vestlige halvdel af stenkreds, bestående af 10 større oprejste sten, diam. ca. 10 m. Ingen jordhøj. Ant. rest af dysse.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En ødelagt Langdysse, Retning V.Sv.- Ø.Nø. 38 1/2' lang, 32 1/3' bred. 18 1/2' fra Dyssens østl. Ende staaer i Retning V.Nv.- Ø.Sø. staaer den østl. Sidesten af et Kammer; dens flade, vestl. Side er 4 1/3' l. Randstene: I den vestl. Ende: 2 staaende, 2 væltede. I den østl. Ende: 2 staaende, 3 væltede. I den nordl. Side: 3 staaende, 3 væltede. I den sydl. Side: 5 staaende, 6 væltede. Ialt 24.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vestlige Halvdel af Stenkreds, bestaaende af 10 større oprejste Sten; Diam. ca. 10 m. Ingen Jordhøj. Ant. Rest af Dysse.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stensætning (dysserest?). Der findes 7 sten (oprejst) i rundoval form, hvor den V-lige del er bevaret; 2 væltede sten (burde rejses). Diam. ca. 10 m. Stenene rager ca. 1 m. op over terræn, ingen højrest, men lidt uregelmæssig bund indenfor og Ø for anlægget fra ældre gravninger/forstdrift? Ligger ca. 10 m. fra skovvej og 150 m. fra offentlig vej i ældre bøgeskov, hvor der også gror hindbær. Ligger på ret jævn flade nedenfor Lindebjerg. Omtrent 70 m. fra 3223-2. ** Seværdighedsforklaring ** Stenkreds (randsten til dysse?), ret stor nedenfor Lindebjerg i skov nær anden dysse.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)