Lindebjerg Fredskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030706-4

Fredningsnr.
32232

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer af 4 sidesten og 1 dæksten, 2 sidesten er skredet indad.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et delvis sammenstyrtet Kammer, bestaaende af 4 Sidesten og 1 Dæksten; De to Sidestene ere sammenstyrtede, Kamret synes at have været Kisteformet. Dækstenen er S.t.Sv.- N.t.Nø. 8 1/3' lang.

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 4 Sidesten og 1 Dæksten; 2 Sidesten er skredet indad.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse. Kammeret ligger på lav, rundet høj, der tilsyneladende består af mange store sten (kan muligvis være sekundære sten?). Højen måler ca. 0,5 x 12 x 12 m. med diffus fod. Omtrent på midten er et kammer i NV-SØ-lig retning, hvor bærestenene er skredet indad. Det har sikkert været aflangt med 1 bæresten mod NV, 1 NV, 1 SV, 1 (flækket?) eller 2 NØ med tærskelsten mod SØ, mål ca. 1,2 x 0,5 m.? 1 gangsten mod SØ. 1 dæksten (med revner) rager ca.1,5 m. op over højen. Den er tæt bevokset med brombær og kaprifolie og ligger i rydning i kant af ældre bøgeskov og granskov, graner ca. 20 år, vokser 1-3 m. fra højfod. Den ligger ca. 20 m. fra skovvej og 100 m. fra offentlig vej, nær skråning ned mod SØ og V. Kunne ved pleje blive ***. ** Seværdighedsforklaring ** Dysse på røse ?, i skov.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)