Nygaard

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030706-5

Fredningsnr.
32233

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 22/10 1891 Fredlyst i henhold til reservation i arve- fæstebrevet af arvefæsteren, boelsmand Jens Hansen. Afmærkn.: MS 1893, ved Petersen, Ny Sonnerup Runddysse 1 x 13 m. Kammer af 5 bæresten og 2 dæksten (den østlige sprængt i to stykker). Gang af 2 sten. 19 randsten.
Undersøgelsehistorie

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Runddysse, 39' i Diameter N.- S. 19 Randstene. Den omgiver et Kammer, der er sexkantet, bestaaer af 5 Sidestene og er aabent i Ø.t.Nø.- Indvendig er det 7 1/2 x 6' i Diameter og 4 1/4' høit. Af de to Dækstene, er den østligste sprængt i 2 Stykker; den vestl. er 10 2/3' lang og c. 3 1/2' tyk. Udfor Aabningen staaer en Gangsten paa hver Side; Gangen er 2 5/12' lang og 9"- 1' bred. I Henhold til " 15 i det den 12. Januar 1860 thinglæste Arvefæstebrev er Dyssen fredlyst af Bjergbygaards Eier; i indeværende Aar har Jens Hansen Udstedet en Fredningsdeclaration for den. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Runddysse, 1 x 13 m., Kamret af 5 Bæresten og 2 Dæksten (den østlige sprængt i 2 Stykker); Gang af 2 Sten. 19 Randsten. @ sb 3 - 4 - 5 jvf. j. nr. 727/50

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runddysse, 2,5 x 13,0 x 13,0 m. Den ligger i kraftig dyreindhegning (med tyre). Beskrevet fra S og Ø, ser intakt ud og i god stand. Højen måler ca. 1 x 13 x 13 m. og der anes mange stentoppe på den (hovedstore og endnu større). Omtrent på midten ses et kammer med 3 sten mod S, 1 mod V og gangsten mod Ø + dæksten, der rager ca. 1,5 m. op. Randstenskæde ser ud til at være intakt. Kunne ved pleje blive endnu pænere. Den ligger ret lavt i terræn, nær skovbryn mod S (hvor en ældre markvej er tilgroet med løvtræer og buske, granplantage S herfor). Ca. 100 m. til offentlig vej. Beboer (=lejer) sagde, at højen var iorden, frarådede at gå ind til højen p.g.a. dyrene. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Tilsyneladende velbevaret dysse på græsmark i skovområde. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.