Sandby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030707-7

Fredningsnr.
31234

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Højrest, ca. 12 x 18 m. 3 m høj. I have. Stejlt afgravet i N. og V. Graven antagelig bortgravet. Tinglyst tekst 1985: Høj, af uregelmæssig form, 3,5 x 14 x 10m, i have.
Undersøgelsehistorie  (10)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høi, der er afgraven fra Nord til Syd saaledes, at kun en mindre, østlig Halvdel er tilbage, 10' høi, N.- S. 50' i Diameter; i Høien er fundet et Lerkar (nu i Gaardeier I. Petersens Samling, Ny Sonnerup; i Karret laa to sammenbukkede, snoede Bronzehalsringe med Enderne ombøiede som Hager (solgte til en Omløber) samt en Bronzekniv, omviklet med Guldtraade (skal være indsendt til Museet). Senere fandtes i Høien en Bronzedolk. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1891 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, ca. 12 x 8 m., 3 m. høj, i Have. Stejlt afgravet i N. og V. Graven antagelig bortgravet.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-fredning. Høj. Den måler ca. 3,5 x 14 x 10 m i N-S'lig retning med en meget uregelmæssig højside -og fod efter gamle græsninger/ kreaturskader. Fra Ø er der bygget et aflangt rum ind i højen (mål ca.4 x 1,5 m i areal Ø-V, 2 m højt). Mod SV er der lavet en ældre trætrappe med gelænder op ad høj side,og på trappen er opsat en miniature vindmølle. Dele af højsiden mod SV, V og NV er uden vegetation (under løvtræer). Der ligger en del affald ved højfod, ejer lovede at fjerne affald snarest (ny på stedet). Bad ham ikke fjerne mølle eller gelænder - højen trænger til professionel pleje. Omtrent 50 m til landevej, ret højt i terræn. Ejer: Anders Peter Larsen Landevejen 11 4520 Svinninge (ret ny på stedet) Højen ser ikke ud til at være formindsket ved fod i nyere tid, og centralgraven kan godt være intakt, trods det indbyggede rum. Ejer var selv interesseret i at rydde op ved og på højen og ville gøre det snarest. Kunne ved pleje blive ** På kartotekskort stemplet ikke fredningsværdig - jeg mener, den kan blive fredningsværdig. ** Seværdighedsforklaring ** Ret stor højrest højt i terræn - men noget indeklemt i gammel bevokset have. .. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1985 Tinglysning
Journal nr.: F53-2652
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2652
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, af uregelmæssig form, 3,5 x 14 x 10 m, i have.

1985 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)