Kundby

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030707-16

Fredningsnr.
31233

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: Arvefæster Anders Jacobsen Høj på Lundebjerg, 4 x 24 m. I toppen et større hul.
Undersøgelsehistorie

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høi, 12' høi; Diameter: V.- Ø. 74', N.- S. 77'. Der er gravet Hul i Toppen. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj paa Lundebjerg, 4 x 24 m.; i Toppen et større Hul.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højen måler ca.4 x 24 x 24 m. II toppen er en ældre nedgravning ca. 2 x 2 x 0,5 m dyb med skakt mod V. Den er tilvokset med ældre løvtræer, buske og vedbend, måltagning vanskelig p.g.a. bevoksning og dens placering på lille moræneknold ud til ældre nu tilvokset grusgrav mod Ø. Måske en randsten mod NØ ? Ligger ved skovbryn og ældre skovvej (mod N.), ca.375 m fra landevej. Ligger ret højt, men ses næsten ikke p.g.a. egen og omgivelsernes tætte bevoksning. Kan muligvis ses om vinteren. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, ret højt i terræn, i tæt plantage/skov Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum