Harpsø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100114-173

Fredningsnr.
071410

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,8 x 25 m. Store tilgroede afgravninger over hele top- pen, den dybeste ca. 1 m dyb. Mod Ø, N og S brede tilgroede afgravninger i højsiden. Lynggræsgroet med lave fyr langs foden. I ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[B. 102-103] To Höie, afgravede til faa Fods Höide, i den en Fund i Museet B 1547-52. No. 101-3 paa en Bakke.

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Genstande registreret under sb. 172.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, fuldt udgravet og næsten sløjfet. Mod NV endnu 2.10 høj; Diam 17.00 Lynggroet i Hede. [sb. 172-173] Iflg. den ældre Beskr. skal Fundet B 1547-52 være gjort i den ene af disse 2; i Museets Protokol siges de at være fundne ved Gravning efter Sten i Høje.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,8 x 25 m. Store tilgroede Afgravninger over hele Toppen, den dybeste ca. 1 m. dyb. Mod Ø, N og S brede tilgroede Afgravninger i Højsiden. Lyng-græsgroet med lave Fyr langs Foden. I Ager.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kratovergroet høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)