Bybjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030709-2

Fredningsnr.
302514

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,75 x 12 m. I Ø- og S-siden 19 randsten, tildels an- selige.
Undersøgelsehistorie  (7)
1874 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1874 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Henholdsvis s.v. og ø. for Elnesbjerg ligger to høje [sb.2-3], omsatte ved foden med en kreds af anselige stene (for den østres [sb.3] vedkommende en dobbelt kreds ?). Kredsen om den vestre [sb.2] er 38' i diameter. Bevoksning: 1983: Græs

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 3/4 x 12 m.; i Ø.- og S.-Siden 19 Randsten, tildels anselige.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højen måler 1,8x12x12 m, jævnt rundet og forholdsvis flad (rundet) top. Mod V ses huller efter mus? og højens græs er lidt afsvedet p.g.a. markafbrænding. Der ses ialt 19 randsten mod SØ, S og V, enkelte ret store. I højsiden mod NØ ses 2 sten, opkastede randsten, delvist tilgroede. Der ses enkelte marksten på højen og der er pløjet tæt på højfod mod Ø - der var ikke grund til påtale. Den ligger ca 50 m fra grusvej og 270 m til landevej, på skråning ret lavt i terræn nedenfor Elnebjerg. Kunne ved pleje af randsten blive ***. ** Seværdighedsforklaring ** Mindre høj med randstenskæde, nedenfor Elnebjerg. Bevoksning: 1983: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)