Olsker
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060105-35

Fredningsnr.
503328

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse, ca. 1 x 15 m, på klippe. Ret velbevaret. Delvis træ- bevokset i have.
Undersøgelsehistorie  (4)
1943 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Røse, ca 1 x 15 m. Paa Klippe. Ret velbevaret. Delvis træbevokset i Have.

1943 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stenrøse på høj flad klippe midt i hønsegård. o,9 x 16 NØ-SV x 10 N-S m. Uregelmæssig høj. SV-lige del bedst bevaret. I NØ en fladere ca. ½ m høj og 6 m lang forlængelse. NØ-lige del af højen blotlagt af høns næsten al jord fjernet alene sten og trærødder tilbage. I NØ synlig stenkreds af ca. 0,4 m store sten, omgivet af 1 m bred zone af sten på 0,1-0,3 m. Inden for stenkreds både store og små sten synlige. En stenkærne, der danner en ca. 10 m stor røse af op til 0,6 m store sten. Højen fremtræder noget fladtoppet. V-lige del jorddækket. Ø-lige del jordfri. N-lige del af højen synes tidligere bortgravet, stod nogenlunde velbevaret. 2 synlige randsten i V, 3 synlige i S. Højen tidligere en ½ m højere, men efter anlæggelsen af hønsegården er højen gradvist blevet nedbrudt. Hegn ØNØ-VSV ved højens S-fod. Ved højens NØ-del et NV-SØ/NØ-SV hjørne. ????????????? Gl hønsetræskur ved NØ fod. Stenbygget hønsehus 5 m NØ for høj fod. Ejer: August Jensen fortalte at hønsene skal sælges til efteråret. Hegnet vil da også blive pillet ned. Retablering af højen kan komme på tale. Ca. 19 m ØNØ for højens midte ligger 4 m S for stenmurede hønsehus en mulig grav. I et 4 m langt NØ-SV naturligt indhak i rundklippen er ved klippens SØ-lige vej opstillet en række stenfliser. I SV-enden er 1,25 m bredde lagt en dynge 0,1-0,4 store sten. Ved anlæggelsen af hønsehuset fandtes potteskår og trækulsrester.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi

Litteraturhenvisninger  (0)