Bybjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030709-3

Fredningsnr.
302515

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,75 x 16 m. 7 randsten ses.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Henholdsvis s.v. og ø. for Elnesbjerg ligger to høje [sb.2-3], omsatte ved foden med en kreds af anselige stene (for den østres [sb.3] vedkommende en dobbelt kreds ?). Kredsen om den vestre [sb.2] er 38' i diameter. Bevoksning: 1983: Græs

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 3/4 x 16 m.; 7 Randsten ses.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højen måler ca 1,8x20x15 m i Ø-V'lig retn. Den er ret stor, lidt uregelmæssigt rundet og i midten en lav sænkning, tilgroet ca 1,5x1,5x0,15 m dyb (hvor der i kanten er en tilgroet sten). Den er græsklædt og der vokser en enkelt lille hyld. I kanten ses 4 næsten tilgroede sten, måske randsten, de øvrige tilgroede? Enkelte marksten. Der er pløjet ret tæt på højen mod N - ikke grund til påtale. Placering som 3025.14. Kunne ved pleje af randsten blive ***. ** Seværdighedsforklaring ** Høj - på skråning nedenfor Elnebjerg, ved anden dysse. Bevoksning: 1983: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)