Skamstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030710-9

Fredningsnr.
322312

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,75 x 15 m. Smalt kammer af 2 sidesten og 1 endesten. Dækstenen afvæltet. Mange sankesten. Tjørnekrat.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lav, stærkt tjørnebevoxet Høi med et Kisteformet Kammer, Retning V.t.Nv.- Ø.t.Sø.; det bestaaer af 2 Sidestene og imellem dem i den vestl. Ende en Endesten; Dækstenen ligger ved Siden af Kamret; 3 2/3' langt og 1 2/3' bredt, tildels jordfyldt. Sb.nr. 9 og 10 ere de to Dysser, som i Pastor Schønnings Indberetning omtales som beliggende paa Davrebjerg i Hedeborg Vang. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3/4 x 15 m.; smalt Kammer af 2 Sidesten og 1 Endesten; Dækstenen afvæltet. Mange Sankesten. Tjørnekrat.

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse (antagelig en runddysse), 1,6 x 15,0 x 15,0 m. Den måler 0,8 x 15 x 15 m. med diffus fod. Omtrent på midten er et aflangt kammer med 2 lange sten (mod S og N) og 1 kort mod V, mod Ø en tærskel-/lavere gangsten. Dæksten er væltet mod S og rager ca. 0,5 m. op. I højoverfladen, der er forholdsvis jævn, ses mange mosgroede, delvist tildækkede sten; marksten?/sten i højfyld + ældre sten ved højfod. Kammerets indre mål er 1,2 x 0,6 m. (0,7 m. dybt) og dækstenen rager ca. 0,5 m. op over højen. Højen er tæt tilgroet med buskads. Kunne som 3223-13 blive et finere anlæg; samme placering. ** Seværdighedsforklaring ** Runddysse, højt i terræn ved siden af langdysse. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)