Skamstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030710-10

Fredningsnr.
322313

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 15 x 10 m. Højen lav, forgravet, fuld af sankesten. Mod SØ kammer af 3 bæresten, hvoraf den sydlige hælder stærkt indad og sprængt. Afvæltet dæksten. Mod NV. kammer af 3 bære- sten. Tjørnekrat.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En ødelagt Langdysse, 50' lang V.Nv.-Ø.Sø, stærkt bevoxet med Tjørne. A. Imod Ø.Sø, en forrykket Endesten og 2 sammenstyrtede Sidestene af et kisteformet Kammer, Retning V.Nv.- Ø.Sø.; den ene Sidesten er 5' lang. B. Imod V.Nv. Levninger af et andet, kisteformet Kammer. Sb.nr. 9 og 10 ere de to Dysser, som i Pastors Schønnings Indberetning omtales som beliggende paa Davrebjerg i Hedeborg Vang. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 15 x 10 m.; Højen, lav, forgravet, fuld af Sankesten. Mod SØ. Kammer af 3 Bæresten, hvoraf den sydlige hælder stærkt indad; afvæltet og sprængt Dæksten. Mod NV. Kammer af 3 Bæresten. Tjørnekrat.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Den ligger i NV-SØ-lig retning med en lav, ret uregelmæssig høj, der måler ca. 1 x 15 x 10 m. med diffus fod, hvor der ligger gamle stendynger og kvas. Omtrent i midten er en større lavning med en væltet, sprængt bære(?)sten og ca. 0,5-1 m. fra denne ligger 4 større stenstykker. Den formodede bæresten ligger i NV-SØ-lig retning ligesom kammeret NV herfor - afstand ca. 3 m. Stenene rager ca. 0,2 m. op over højen. NV-kammeret består af 2 lange, revnede sten mod S og N, 1 kort mod V og 1 tærskelsten mod Ø - indre mål 1,2 x 0,6 og 0,7 m. dyb - ingen dæksten. Dyssen er ret tilvokset med gammel eg og tæt buskads. Der ligger en del kvas og ældre marksten på højen. Da der måske også kan være tale om randsten, har jeg ikke påtalt stenene. Kunne ved pleje blive **(*). Den ligger nær 3223-12, ret højt i terræn nær skråning mod SV, ca. 250 m. til offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse ved siden af runddysse?. Højt i terræn. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)