Skamstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030710-12

Fredningsnr.
322315

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 15 m. Ovenpå højen 3 store spredte sten, antagelig rester af et kammer. Fuldt af sankesten og tjørn. Tinglyst tekst 1985: Høj, 1 x 15 x 15 m, med 3 større sten, antagelig fra stenkammer. I ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En overgroet, ødelagt Dysse. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 15 m., oven paa Højen 3 store spredte Sten, antagelig Rester af et Kammer. Fuld af Sankesten og Tjørn.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 1,5 x 15,0 x 15,0 m. Den måler 1 x 15 x 15 m. med diffus fod. Ret flad "top" med 3 større sten (den ene med kile) i kanten af lavning på ca. 1,5 x 1,5 og 0,2 m. dyb. Højsiden er noget uregelmæssig med ældre kreaturskader? og henlagte marksten, der næsten er tilgroede. Det er bevokset med et ældre egetræ og tjørn og krat på højside, på toppen græs og mindre planter. Stenene rager 0,5 m. op over højen. Kunne ved pleje blive **. Jeg synes, den er fredningsværdig. Ligger ca. 20 m. fra 3223-14 og 80 m. fra landevej ret højt i terrænet, dog nedenfor Tømmerbanken nær skråning ned mod SV-S. Jeg har ikke påtalt stenene (kræver professionel pleje). ** Seværdighedsforklaring ** Høj, ret højt i terræn, nær andet fortidsminde. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1985 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2646
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, 1 x 15 x 15 m, med 3 større sten, antagelig fra et stenkammer. I ager.

1985 Tinglysning
Journal nr.: F53-2646
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)