Skamstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030710-13

Fredningsnr.
322314

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Dysse; højen ca. 1 x 15 m. Fuld af sankesten og tjørn. Kammer med stor dæksten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En tjørnebevoxet, meget ødelagt Langdysse, 47' lang Nv.- Sø. Ved den vestl. Side og henimod den nordl. Ende et delvis bevoxet bevaret, kisteformet Kammer, Retn. V.t.Sv.- Ø.t.Nø.; det synes at være 4 3/4' langt og er dækket med 8' lang og 7 1/4' bred Dæksten. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse; Højen er 1 x 15 m., fuld af Sankesten og Tjørn. Kammer med stor Dæksten.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse, 1,7 x 15,0 x 15,0 m. Højen måler ca. 1 x 15 x 15 m. og den er meget tæt tilgroet med tjørn. Der ses en større, flad dæksten på toppen - den rager ca. 0,7 m. op over terrænet og ser ud til at ligge in situ. På højen ses en del næsten tilgroede sten - ikke påtalt. Beliggenhed og forhold som 3223-15 omtrent 110 m. fra offentlig vej. ** Seværdighedsforklaring ** Tilgroet dysse nær andet fortidsminde. Ret højt i terrænet. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)