Firetønder Stenen

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030710-14

Fredningsnr.
322324

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Sagnsten, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Begivenhed, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Sagnsten, Firetønderstenen, Fire Tønders Sten. Sten af granit ca. 1,5 m høj og med største længde og bredde på 4,5 og 4 m. Toppen er meget ujævn med afsprængninger og sænk- ninger. Den er højest mod vest, hvorfra den skråner mod øst. Siderne er nærmest lodrette bortset fra mod øst. I bøgeskov. Stenen ligger i en lavning, opstået ved forsøg på fri- gravning af stenen. Sagn: Efter traditionen var stenen før udskiftningen mødested for en årlig sammenkomst, hvor man ordnede vedtægter for det fælles markbrug, og der skulle da drikkes fire tønder øl. En variant fortæller, at det var godsejeren, der trakterede hovbønder- ne med øl og brændevin efter endt arbejde, og der blev da festet på stedet. Her samledes almuen årlig for at drikke 4 tønder øl i anledning af deres gjørende vedtægter om deres i fællig liggende marker af mang- foldige sogne...Skikken, som afskaffedes ved udskiftningen, har vist været ældgammel. Stenen angives i Fyns Stifts Adresse - Avis 1806 at have fået sit navn af, at gårdens fordums ejere for omtrent 150 år siden plejede at traktere deres bønder her - 180 gårdmænd - når de var færdige med deres hove- riarbejde, med 4 tønder øl og 2 ankere brændevin, som blev lagt på den øverste sten. Disse tømtes under dans og musik.
Undersøgelsehistorie

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En mægtig Rullesten, ved hvilken Bøånderne i gamle Dage samledes og drak Øl og Brændevin forat aftale deres Arbeider i Fællig; den kaldtes ogsaa "Firetønder-Stenen". (Afd.III).

2003 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Sagnsten. Efter traditionen var stenen før udskiftningen mødested for en årlig tradition.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.