Allerupgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030713-6

Fredningsnr.
31244

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 11/12 1873, Tømmermester J.C. Fugl. Afmærkn.: MS 1893, Petersen, Ny Sonnerup. Høj, 4 x 18 m. Velbevaret. Store Fyrretræer. 1912 meddelte sognefogeden, at tjørnehækken er blevet fjernet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredlyst Høi. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 18 m.; velbevaret; store Fyrretræer.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højen måler ca. 4 x 18 m med en ret flad top, bevokset med gamle fyrretræer. Der er stier opad højside mod S og V, og der er opstillet bænke ved højen i ca. 2-3 m's afstand. Den ligger i et grønt område, hvor der er en fodboldbane mod S - ellers omgivet af parcelhuskvarter, hvor der er bebygget til ca. 50 m fra højen (gaden foran husene). Jeg mener ikke fodboldbane/bænke skæmmer anlægget. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, ret højt i terræn, ved større skråning ned mod holbæk fjord. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)