Bjergene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030713-13

Fredningsnr.
31245

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 19/11 1891, baroniet Løvenborgs administrationskom- mission; fredningen tiltrådt af forpagter Asmussen, Severinsminde. Afmærkn.: MS 1893, Petersen, Ny Sonnerup. Høj, 3,5 x 20 m. Tjørnekrat.
Undersøgelsehistorie  (9)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En vel bevaret, stærkt tjørnebevoxet Høi; 10 1/3' høi; Diameter V.-Ø. 62', N.-S. 56'. Den vil blive fredlyst af Baroniet Løvenborgs Administration. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 1/2 x 20 m.; Tjørnekrat.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den måler ca.4 x 20 m, er regelmæssigt rundet og hvælvet, er lidt højere end tidligere angivet. Nogle rævegrave har givet nogle uregelmæssige lavninger i top og sider mod V. Højen er helt tilgroet med krat mod S, hvad der hindrer beskrivelse, ser intakt ud. Der er lagt enkelte marksten ca.o-2 m fra højfod (i ældre tid), ikke bedt om at få dem fjernet. Der er plantet graner mellem højen og mergelgrav mod V, alder ca.20-25 år ? i en afstand af 2-5 m fra højfod- ikke påtalt. Den ligger ret højt på kant af bakke (delvist tilplantet), omtrent 300 m fra grusvej. Kunne ved pleje også af omgivelser blive *** Paragraf 53, forældet ant. ? Ejer: se 3124-6 ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, næsten skjult af vegetation, ret højt i et åbent landskab. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2003 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 2000049
Holbæk Museum

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2122-2000049
KUAS, Fortidsminder

2003 Museal prøvegravning
Journal nr.: 2000049
Holbæk Museum
Forud for motorvejsbyggeri udlagdes søgegrøfter umiddelbart nord og øst for sb. 13. Der fremkom ingen fyldskifter, men dybe pløjespor kunne iagttages.

2005 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)