Rishøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030713-18

Fredningsnr.
31243

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/9 1887, skænket til fredning af administrations- kommissionen for baroniet Løvenborg; fredningen til- trådt af fæsteren, Maren Olsdatter, enke efter gård- mand Niels Jensen. Rishøj, 4 x 18 m. Lidt af nordfoden bortgravet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En fredlyst Høi. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Rishøj", 4 x 18 m.; lidt af Nordfoden bortgravet.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Rishøj". Rundet og ret hvælvet høj, mål 4 x 18 m. Mod SV er der i højsiden lagt flade sten (af ældre og nyere dato) til en "trappe", ikke gravet ret meget ned, (lagt i nedslidt sti) og mod S er der en mindre indgravning i højfod, hvor der står en bænk (ser ud til at være et gammelt anlæg). Der var lidt affald på højen. Jeg bad ejer (+havemand) fjerne affald og nævnte det ulovlige i placering af bænk og anlæg af "trappe"/trædesten. Da stenene måske kan skåne højsiden for slid, har jeg ikke bedt om at få dem fjernet, højen er ellers meget velholdt. Højen er ret indeklemt af bebyggelse + tankstation, hvor der er flere anlæg udenfor 100 m zonen. ** Seværdighedsforklaring ** Ret stor, velbevaret høj, i privat have. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Museal restaurering
Journal nr.: KNV00022
Museum Sydøstdanmark
Museal reetablering.

Litteraturhenvisninger  (0)