Tuse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030713-113

Fredningsnr.
312419

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj. Ca. 5 x 17 m. Højen, der er bevokset med buske og træer, ligger i det nordøstlige hjørne af ejendommen.
Undersøgelsehistorie  (7)
1976 Tinglysning
Journal nr.: F53-416
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Gravhøj, 5 x 17 m. Højen, der er bevokset med træer og buske, ligger i det nordøstlige hjørne af haven til ejendommen.

1976 Byggeri og anlæg
Journal nr.: F53-416
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1976 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1837/76
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1976 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1837/76
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højen måler ca. 5 x 17 m, tæt vegetation af buske og næsten bunddækkende vedbend vanskeliggør iagttagelse. Der er i ældre tid anlagt stier med stensatte trin opad højside mod NV til en bænk på toppen, der er meget lille. ser intakt ud. Højen ligger i tilplantet have i et småbølget landskab, præget af veje og jernbane, set bedst fra V-NV på denne årstid. Omtrent ud til motorvejs tilkørsel, der er skåret ca.1m ned i terræn. Ejer: J.og K.Frederiksen Kalundborgvej 299 4300 Holbæk Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Museal restaurering
Journal nr.: KNV00075
Museum Sydøstdanmark
Museal reetablering.

Litteraturhenvisninger  (0)