Kisserup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030714-3

Fredningsnr.
302427

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fr.nr. 3024:27 Gravhøj. 10 m N-S, 9 m Ø-V, 1,5 m høj. Sten i overfladen.
Undersøgelsehistorie  (9)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En paa alle Sider stærkt afgraven Høi; kun Midten er tilbage; hidtil er Intet fundet.

1980 Museal besigtigelse
Journal nr.: 3097/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Højrest, 3-4 m i Tværmaal, 1 m høj.

1980 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 3097/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2009 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F53-1398
Det Kulturhistoriske Centralregister

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Museal besigtigelse
Roskilde Museum
Gravhøj på bakketop umiddelbart vest for markant jorddige. Højen har været cirkulær men den yderste ØNØ-lige side er bortgravet. Højen måler 10 meter i retningen nord-syd og 8 meter i øst-vest. Højen er 150 cm set fra øst. Mange sten ses i højens overflade. De er i størrelsen 15 til 50 cm. To egetræer og en ikke definerbar busk vokser på højen.

Litteraturhenvisninger  (0)