Rølmergaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030714-9

Fredningsnr.
30251

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3025-1, 2, 3, 4. MS (1893 Petersen, Ny Sonnerup). Sølvbæger Høj, 1,5 x 12m. Foden lidt afskåret. Lidt krat.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En ved Foden lidt afskaaren Høi; 3 3/4' høi; Diameter: 59' V.t.Nv.- Ø.t.Sø. [sb.8-10] ligge paa en høi Bakke. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 1/2 x 12 m.; Foden lidt afskaaret. Lidt Krat.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den måler ca 1,5x12x12 m. med en ret stejl fod, delvis uden vegetation. Højen er tæt tilvokset med krat og der ses en del hovedstore sten på højoverfladen. Der er ikke pløjet for tæt på højen i nyere tid, ligger ved kant af skråning. Omtrent midt på højen er en aflang fordybning, der måler ca 0,5x2,5x1,2 m i N-S'lig retning, ligner en udgravning, ikke tilgroet men fyldt med en del blade, sten og grene. I "udgravningskanten" ses hovedstore og lidt større sten, i en uregelmæssig placering, højfyld? eller støttesten til kiste? Hullet burde tildækkes. Mod Ø afstand ca 25 m er et sommerhuskvarter, bebyggelse ned ad skråning men tilplantning op til skel. Højen ligger på V-siden af langstrakt bakke ud til Vesterløk, højt i terræn, ca 50 m fra offentlig vej. Bad ejer undlade at lægge sten på højen fremover samt passe på højfod. Alle højene kunne ved pleje blive flottere anlæg. Gav ejer tilladelse til en vis beskæring af vegetation, uden at grave rødder op. . ** Seværdighedsforklaring ** Høj nær andre mindesmærker højt i terræn, vidt udsyn, dog sommerhusbebygelse mod Ø. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)