Rølmergaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030714-12

Fredningsnr.
30253

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3025-1, 2, 3, 4. MS (1893 Petersen, Ny Sonnerup). Sølvbæger Høj, 2 x 10 m. Foden afpløjet.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lav, delvis forstyrret Høi, bestaaende af større og mindre Haandstene og beklædt med et tyndt Græsdække. [sb.12 og 13] ligge paa en Bakke. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 10 m.; Foden afpløjet.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den måler ca 2x16x12 m i Ø-V'lig retning med en lidt uregelmæssig højoverflade. Der ligger enkelte stendynger, hist og her (fleste ret tilgroede), den ser større ud end tidligere beskrevet. Den ligger ca 150 m fra offentlig vej på kanten af mindre morænebakke, nær andre fortidsminder. Der findes ikke længere en markvej nær højen. ejer mm.:3025.1. ** Seværdighedsforklaring ** Høj, højt i terræn, nær andre fortidsminder. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)