Rølmergaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030714-13

Fredningsnr.
30254

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3025-1, 2, 3, 4. MS (1893 Petersen, Ny Sonnerup). Sølvbæger Høj 2 x 10 m. Væsentlig bygget af sten. Lavning i toppen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lignende Høi [sb.12] med en Fordybning i Toppen; 25' i Diameter. [sb.12 og 13] ligge paa en Bakke. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 10 m., væsentlig bygget af Sten; Lavning i Toppen.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den måler ca 2x10x10 m med en noget ujævn overflade, hvor der ses en del sten, fra hoved- til større sten. I toppen er en større lav tilgroet sænkning og midt i den en firkantet fordybning mål 0,5x1x1, hvor der ses en del sten, erosion i et ældre plyndringshul? Beliggenhed som 3025.3 Ejer mm:3025.1 ** Seværdighedsforklaring ** Mindre høj (røse?), højt i terræn, nær andre fortidsminder. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)