Rølmergaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030714-14

Fredningsnr.
30255

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 15 m. Foden afpløjet. Lille hul i nordsiden. Lidt krat
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En lav Høi; enkelte Randstene rage frem fra Overfladen. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 m.; Foden afpløjet; lille Hul i Nordsiden; lidt Krat.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højen måler ca 2x20x13 m i NNV-SSØ'lig retning. Den ser ikke ud til at være afpløjet i nyere tid. Den er tæt tilvokset med tjørnekrat, hvorimellem der ses flere hoved- og større sten, muligvis enkelte randsten?? Der er flere rævegange i højsiden, især mod N, hvor bevoksningen er mindre tæt. Der lå en træplade af planker på ca 1 m2, ikke påtalt da jeg kom i middagspausen og den vil rådne bort. Den ligger ca 150 m fra landevej, ret højt i terræn nær skråning ned mod Lille- og Store Lungesø. ** Seværdighedsforklaring ** Gravhøj, ret højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)