Løserup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030714-20

Fredningsnr.
30256

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 12 m. Flad, med bortpløjet fod. 3 randsten.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
To lave Høie [sb.20-21], den ene lidt afgraven. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 1/2 x 12 m., flad, med bortpløjet Fod. 3 Randsten.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den måler ca 1,5x12x12 m og er nogenlunde regelmæssigt hvælvet med en ældre afpløjet fod. Der ses 6 randsten (- toppe) og der ligger mod SV ved højfod flere sten, bl.a. en sprængt, fra højens anlæg? - ikke bedt om at få dem fjernet. Ingen markvej nær højen mere. I stengærdet mod N er ført en telegraflinie og ca 100 m mod S er der tilplantet med graner uden om Lille Lungesø, alder ca 10 år? Ca 220 m til landevej, ret højt i terræn, nær skråning ned til søen. * Omtrent 400 m NV for denne høj, er en ikke fredet gravhøj (trykt på kort 1413 I NØ). Den ligger på mindre bakke N for vandhul, V for stengærde, græsbevokset på mark, mål ca 2x10x10. Der anes sten på højside (kun betragtet i kikkert fra landevej). Foto: film 14.26. Telegraftråd langs stengærde. ** Seværdighedsforklaring ** Gravhøj, højt i terræn, nær skråning ned til søen. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)