Svinestenshøi
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030714-22

Fredningsnr.
30257

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Svinestenshøj. Runddysse 2,5 x 15 m. 5 randsten; kammer af 3 bæresten Indgravning fra nord.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Toppet, 8 1/3' høi, Diameter Nv.- Sø. 44', Nø.- Sv. 47'. Omtrent midt i Høien staaer et femkantet, rhomboidalsk Kammer, af 4 tæt sammenstillede Sidestene, mellem, hvilke Aabningerne ere udfyldte med mindre Stene. Dækstenen mangler. Bunden er brolagt, og der er en lav, bred Tærskelsten. 5 1/3' høit, Diameter V.t.Nv.- Ø.t.Sø. 5 1/4', N.t.Nø.- V.t.Sv. 4 3/4'. En kort, 2 5/12' lang Gang, bestaaende af en Sten paa hver Side, en Sten, som lukker for den sydøstl. Ende samt en Bundsten og en Dæksten. Randstene: I den nordøstl. Side: 1 staaende, 4 væltede. I den sydvestl. Side: 1 staaende, 3 væltede. I den sydøstl. Side: 1 staaende, 1 væltet, de øvrige skjulte af Tjørnekrat. I den nordvestl. Side: 2 staaende. Ialt 12 synlige. Randstenene staa ovenfor Foden af Høien, som synes opført paa en Bakkeknold. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Svinestenshøj", Runddysse, 2 1/2 x 15 m., 5 Randsten; Kammer af 3 Bæresten; Indgravning fra Nord.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1959 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Svindstenshøj/Svinestenshøj (langdysse?). Højen måler 2x16x12 m i Ø-V'lig retning. Mod Ø ses 2 randsten, mod S 4, V 2, N ingen. Højens sider er ret uregelmæssige efter ældre kreaturskader og på toppen, der er nogenlunde jævn, er en kløvet sten m. kilespor (rager ca 0,5 m op). De nævnte 3 bæresten ses ikke, er antagelig tilgroede/dækkede af muld. Der ser ikke ud til, at højen har været plyndret/afpløjet i nyere tid. Der er enkelte marksten i højside og der er rævegrave. Ejer fortalte at den tidligere ejer havde plantet højen til, bl.a. med æbletræer. Beboer på husmandssted nærmest højen mod SØ, fortalte, at hun var stødt på en kreds af store, ret flade sten ca 1 m under terræn. På det nævnte sted er en overpløjet høj ca 1x20x20 m, ca 50 m SØ for dyssen. Foto: film ad 14.29 (når latrintønden skulle graves ned). Dyssen ligger ca 125 m fra landevej på svag skråning, forholdsvis højt i terræn. . ** Seværdighedsforklaring ** dysse på svag skråning, vidt udsyn. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)