Trehøiene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030714-24

Fredningsnr.
302510

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælles kort for 3025-10, 9, 8. Tingl.: Sølvbæger Afmærkn. MS 1893 Østlige af Trehøje, 3,5 x 13 m. Nordsiden afgravet
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en Bakke ligge Trehøiene [sb.24-26] samlede i Retning V.Nv.- Ø.Sø. paa et fra den sydl. Side 158' langt, i den ø.sø. Ende 40' og i den v.n.v. Ende 32' bredt Areal. Den østligste Høi [sb.24] er 11 1/2' høi, Diameter V.Nv.- Ø.Sø. 40', V.Sv.- Ø.Nø. 63'. Alle tre Høie [sb.24-26] ere lidt afskaarne ved Foden paa Nordsiden. Fredlysning foreslaaet. Bevoksning: 1983: Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Østligste af "Trehøje" 3 1/2 x 13 m.; Nordsiden afgravet.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Trehøje (mod Ø). Højen er fuldstændigt tilgroet, der anes enkelte marksten på højside under krat. Mål 3,5x13x13 m? Beskrivelse, beliggenhed, ejer se 3025.8. ** Seværdighedsforklaring ** Trehøje (3 tætliggende gravhøje, nu skjult i krat), højt i terræn, vidt udsyn. Bevoksning: 1983: Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)